Since the dawn on Android development, there have always been efforts to use some of the alternative JVM languages instead of plain Java. But given the constraints of the mobile world, most of them faced issues that prevented them from receiving large adoption. Kotlin, a new language developed by JetBrains with Android in mind, aims to change this.

Začátkem roku 2014 proběhl průzkum, ve kterém se komunita měla vyjádřit k tomu, co by se mělo stát součástí Java EE 8. Více než 60% respondentů odpovědělo, že Java EE by mělo podrorovat vedle JSF i jinou formu MVC pro webové aplikace [1].
Následně započaly práce na JSR-371 nazvaném MVC: Model-View-Controller API [2]. A právě na nové MVC API se v tomto článku podíváme.

Java nám ve verzi 8 dala částečně přivonět k funkcionálnímu programování - nadšeně jsme tedy přešli z features které nám poskytovala Guava na nativní možnosti. Ale na jak dlouho nám budou stačit? Na poli funkcionálních knihoven se objevil nový, silný hráč - Javaslang.

Je React Native ta správná cesta pro vývoj mobilních aplikací? Pokud to chcete zjistit, přijďte na přednášku.

React JS už je tady delší dobu a osvědčil se jako jedna z možností frontendového vývoje. Jeho mladší bráška Native je tu teprve chvilku, ale vypadá jako celkem zajímavé řešení pro vývoj mobilních aplikací. Na přednášce se na to podíváme více z blízka a budeme rádi pokud taky dorazíte.

24. listopad 17:00-20:00
Krakovská 9, Praha 1

Více informací na Facebooku.

Overview

I had a some time this weekend and was exploring the ways we could improve our javascript unit tests. The one thing I do not really like about angular unit testing is too much boilerplate code. Probably you all know something like this:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
beforeEach(module('blabla'));
beforeEach( inject ( function ($controller, $rootScope, _$q_) {
$q = _$q_;
$scope = $rootScope.$new();
controller = $controller('createUserController', {
$scope: $scope,
TeamsService: TeamsService,
CountriesService: CountriesService,
Toggles: Toggles
});
}));

It’s not very exciting. Sure, you could create some level of abstraction above it and reuse it in all your tests, but it’s not so trivial and probably need significant amount of time to implement.

And here is a little utility library ng-describe to help.

Introduction

There is the trend in last years chasing the high application availability. It’s really rare to see our application working in vacuum, more often it’s using another couple of services its depends on, aggregating and transforming their contents. And sloppiness any of these could really hurt performance of the whole. The last thing you want in this situation is to leave your application waiting for response from slow service and waste the valuable cpus cycles and blocking threads. The Java language try hard to provide us with tools of trade: Fork/Join framework was added to Java 7 and Parallel Stream to Java 8. All of them help us to be more productive working in highly concurrent environment by creating the right level of abstraction that makes our work more easy and less error prone. In this article I’ll try to introduce you the new concept of CompletableFuture in Java 8.

Na začátku byla poněkud zvláštní chyba, která se vyskytovala náhodně na různých serverech našeho aplikačního clusteru (cca 10 strojů) v různých časech. Na konci byla funkční instalace Graphite a jednoduchý nástroj pro nahrávání historických dat do Graphite napsaný v Groovy.

Žily byly dvě aplikace, které spolu spokojeně asynchronně komunikovaly přes RabbitMQ. Zlý vývojář ovšem potřeboval, aby spolu začaly komunikovat synchronně přes REST. A protože byly obě aplikace napsány s pomocí Spring Boot, poohlédl se vývojář po Spring Cloudu, jmenovitě po Euréce. Jak to dopadlo?

Náš kolega Tomáš Milata uvařil pěkný nástroj pro JEE Batch. Více zde : http://tools.jboss.org/blog/batch-diagram-editor.html

Legendy hovoří, že prapůvodcem našeho prvního Hachkathonu byl nápad kolegy uspořádat InDeEd víkend mimo Prahu. Nápad mu byl unesen, přepracován a vznikl z toho jednodenní Hackathon na Smíchově. Proč tomu tak bylo a co jsme nahackovali? Čtěte dál.