S rostoucí poptávkou po agilních metodikách se rozmohlo i využívání sofistikovanějších nástrojů pro trackování stavu projektu. S některými z nástrojů jako je Jira, Team Foundation Server, Kanbanize či Trello se již dnes setkal asi každý z oblasti vývoje software a není pochyb o tom, že svou roli sledování stavu projektu plní na výbornou. Nicméně každý projekt potřebuje i další nástroje pro týmovou komunikaci či Continuous Integration a integrace těchto nástrojů dohromady v dnešní době není… tedy až doposud!

One Dashboard to rule them all

Výše zmíněné důvody a veleúspěšný pilot zavedení “Dashing” ve firmě nás vedl k myšlence vytvořit interní projekt Dashboard, který by měl 3 cíle:

 • Vytvoření aplikace, která by sloužila vývojářům, projektovým manažerům a samotným zákazníkům pro centralizaci důležitých informací o projektu na jednom místě
 • Odhalovat problémy včas a transparentně komunikovat směrem k zákazníkovi
 • Vyškolení junior vývojářů v oblasti Angular JS, Express JS, Twitter Bootstrap, REST API, … .

V současné chvíli se CN Dashboard skládá ze 3 částí:

 • Frontend postavený na Angular JS a Twitter Bootstrap
 • Backend napsaný v Express JS a databáze v Mongo DB
 • Admin modul pro konfiguraci v Angularu a Twitter Bootstrap

Dashboard se skládá z boxů neboli tzv. „tilů“, které krom toho, že se různí svou velikostí, prezentují různé metriky integrované z různých služeb (Burndown chart, Build history, atd.. ). Komunikace s jednotlivými službami probíhá přes REST API a integrace nových služeb je tedy závislá na tom, zda je služba přes REST API dostupná.

Tříčlenný tým ve dvoutýdenních iteracích neustále vyvíjí nové metriky a integrují nové služby. Níže je uvedený seznam některých z nich:

Služby:

 • Team Foundation Server
 • JIRA
 • Kanbanize
 • Slack
 • Jenkins

Metriky:

 • Burndown chart (Sprint / Projekt)
 • Velocity
 • Build history
 • Open vs total User Stories
 • Impediment list
 • Code coverage
 • Messages (Slack/Manual)
 • Entertainment (Slack/Manual)
 • Weather

Frontend část, tedy dashboard jako takový slouží zejména pro spouštění na velkých LCD televizích, které jsou fyzicky umístěny u každého týmu tak, aby měli všichni členové týmu informace dobře na očích. Dashboard, který běží na interním serveru je samozřejmě dostupný i přes webové rozhraní a díky responzivnímu designu přizpůsoben pro náhled na mobilních zařízení. Nezáleží jestli jste vývojář, projektový manažer či obchodní zástupce firmy komunikující se zákazníkem, dashboard je přístupný každému a kdykoliv (má-li samozřejmě člověk dostatečné oprávnění).

Tento projekt je nyní v pilotní fázi a je nasazen na 2x vzorových projektech za účelem získání zpětné vazby a neustálého vylepšování. Ostrá verze aplikace, která bude dostupná nejen týmu ale i koncovému zákazníkovi, je naplánována na začátek září.

Comments