Legendy hovoří, že prapůvodcem našeho prvního Hachkathonu byl nápad kolegy uspořádat InDeEd víkend mimo Prahu. Nápad mu byl unesen, přepracován a vznikl z toho jednodenní Hackathon na Smíchově. Proč tomu tak bylo a co jsme nahackovali? Čtěte dál.

Po ohlášení víkendového hackathonu se lidé příliš nehrnuli. Nápad byl představen na jedné z InDeEd přednášek, ale ani poté se lidé nepřetrhli. Zasedl akční výbor a přemýšlel, jak kolegy a kolegyně rozhoupat a zaujmout je. Nakonec jsme doiterovali k tomu, že by stálo za to nejdříve uspořádat mini hackathon v týdnu. Našli jsme termín - začátek června, místo - Node 5 a téma - Typescript/LoopBack. Mojžíš připravil seed projekty pro front-end i backend a dokonce Vagrantfile, který vše spojil dohromady. Samotný Hackathon jsme rozdělili do dvou fází - příprava ve čtvrtek večer, samotné hackování v pátek od rána do noci. A protože je firma kabrňák, slíbila nám zaplatit celý pátek.

Čtvrtek

Většinu informací o čtvrtku mám bohužel jen z doslechu, protože jsem musel zúčastnit záchranných prací našeho týmu v Hanspaulské lize.

Ve čtvrtek jsme se na konci pracovní doby setkali k nalití Typescriptu do hlav, poté byly prezentovány projekty a nakonec se do nich kolegové rozhodili či byli rozhozeni. Konečný počet projektů : 3, konečný počet lidi: 16(??)

Hackastack
Aplikace, která schraňuje informace o projektech a technologiích používaných ve firmě, obdoba http://stackshare.io. Umožní přidávat projekty, technologie na nich použité a to ideálně částečně automatizovaně analýzou balíčkovacích systému, použitých na projektu.

Lunchers
Aplikace Lunchers zprostředkovává menu vybraných okolních restaurací. Nabídku můžete sledovat např. na firemním slack kanálu #lunch.

Neposedy
Matematická hra Neposedy je určena pro žáky 3. ročníků ZŠ, jednoduchou a zábavnou formou umožňuje procvičovat základní početní operace (+,-,*,/)

Pátek

Začali jsme ještě za tmy (v 9:00), očichali si Node 5, srazili a rozrazili stoly, přinesli flipcharty a začali plánovat a pracovat. Následovalo 12 hodin kódování, tlučení hlavou do stolu, konzumování kofeinových limonád, junk foodu a kávy. Dva kolegové nápor nezvládli a utekli (měli předvíkendové povinnosti), ale zbytek statečně tavil mozky v kód až do 21:00, kde jsme si navzájem předvedli, co jsme dali dohromady. Po několika pokusech o veřejné hlasování jsme úspěšně tajným hlasováním vybrali vítěze - HakkaStack. Vítězný tým od firmy získal soudek piva od domovaru Komár, o které se nakonec rozdělil s ostatními týmy a zbytkem firmy na firemní grilovačce.

Proč nepřišlo více lidí

z průzkumu veřejného mínění provedeného na reprezentativním vzorku při čekání na pivo na firemním grilování, v MHD a na fotbalových utkáních

  • mnozí měli pocit, že by nebyli schopni přispět, protože neumí Javascript, Typescript, atd
  • další nezaznamenali, že akce nebude o víkendu, ale v týdnu
  • k jistému vzorku se informace nedostala přesto, že byla zmíněna na dvou InDeEdech a v InDeEd newsletteru (vnitrofiremní spam) a pozvánka na InDeEd infomeeting byl zaslán celé firmě
  • dva účastníci dostali těsně před začátkem rýmečku

Poučení pro příště

  • otestovat seed projekt více dopředu a na větším počtu strojů, účastníci by měl mít rozchozené prostředí před tím, než na Hackathon přijdou
  • lepší propagace uvnitř firmy

Poděkování

Firmě, protože nás podpořila, Martinovi, protože přesvědčil správné lidi, aby nás podpořili, Mojžíšovi, který připravil po večerech seed projekty, všem účastníkům a také Ivovi, který uvařil výborné pivo.

Konec, zvonec

Zdá se že, na projektech budeme dál pracovat a zatím to stále vypadá, že na podzim by mohl propuknout celovíkendový Hackathon.

Comments