Bob Stalmach

Agile developer in Java and Javascript world

Je React Native ta správná cesta pro vývoj mobilních aplikací? Pokud to chcete zjistit, přijďte na přednášku.

React JS už je tady delší dobu a osvědčil se jako jedna z možností frontendového vývoje. Jeho mladší bráška Native je tu teprve chvilku, ale vypadá jako celkem zajímavé řešení pro vývoj mobilních aplikací. Na přednášce se na to podíváme více z blízka a budeme rádi pokud taky dorazíte.

24. listopad 17:00-20:00
Krakovská 9, Praha 1

Více informací na Facebooku.

Na začátku byla poněkud zvláštní chyba, která se vyskytovala náhodně na různých serverech našeho aplikačního clusteru (cca 10 strojů) v různých časech. Na konci byla funkční instalace Graphite a jednoduchý nástroj pro nahrávání historických dat do Graphite napsaný v Groovy.

Žily byly dvě aplikace, které spolu spokojeně asynchronně komunikovaly přes RabbitMQ. Zlý vývojář ovšem potřeboval, aby spolu začaly komunikovat synchronně přes REST. A protože byly obě aplikace napsány s pomocí Spring Boot, poohlédl se vývojář po Spring Cloudu, jmenovitě po Euréce. Jak to dopadlo?

Náš kolega Tomáš Milata uvařil pěkný nástroj pro JEE Batch. Více zde : http://tools.jboss.org/blog/batch-diagram-editor.html

Legendy hovoří, že prapůvodcem našeho prvního Hachkathonu byl nápad kolegy uspořádat InDeEd víkend mimo Prahu. Nápad mu byl unesen, přepracován a vznikl z toho jednodenní Hackathon na Smíchově. Proč tomu tak bylo a co jsme nahackovali? Čtěte dál.

Let’s move the Java world … with JZ, Boris and Bob. Three JVM positive developers there and back again

We took a train and bus and tram and after 6+ hours we were in Kazimierz district, waiting for keys to our apartment. First problem : booking.com said three bedrooms but we are only able to find two. …I’m very sorry, there’s an old description on booking.com, I’m very sorry … yes, we are fully booked. Well at least there were enough beds. JZ volunteered to sleep in the living room, but we drew straws (or rather public transportation tickets, one marked with P as “pech”). You may guess now … yes, JZ drew the marked one. Anyway, let’s go to sleep, see you tomorrow.

If you don’t want to read all the text below, at least check our tweets from the conference : https://twitter.com/cndevelopers

V předchozím povídání o Indeedu jsem se krátce zmínil o tom, že kolegy ze Zlína připojujeme přes videkonferenci. Čas od času se ozývali i kolegové pracující z domova či mimo kancelář. Většinou jsme vše řešili ad-hoc přes Skype. Dotazů postupně přibývalo, téměř pokaždé chtěl někdo sledovat Indeed vzdáleně a zároveň nám chyběl záznam přednášek. Nakonec jsme se rozhodli vyřešit vše najednou a začali vysílat přes privátní Hangout Air.

Stačí přes Google+ založit událost, rozeslat odkaz směřující na Google+ případně na Youtube a zahájit vysílání. Ihned po skončení vysílání je na Youtube k dispozici záznam, který je ovšem v našem případě dostupný přes tajný odkaz. Přímo na Youtube je možné video sestříhat, přidat úvodní titulky a například i odkaz na slajdy.

Jednou z nevýhod Hangout Air je fakt, že lidé připojení ke streamu vše sledují se zpožděním až desítek vteřin, což jim v důsledku znemožní se přímo účastnit diskuze po přednášce.

Na poslední přednášce o Vagrantu a Dockeru stream sledovalo cca 10 diváků a přepínali jsme ukázky a slajdy ze dvou notebooků (jelikož jsme měli dva přednášející) a další počítač stream řídil a sledoval, jestli se vysílá, co má.

Chtěl bych se vámi podělit o příběh typické kartičky na našem projektu. Říkám-li kartička, mám na mysli úkol na naší Scrumban tabuli (používáme Trello).

aneb Internal Developer Education, je vnitrofiremní aktivita, jejímž cílem je šířit novinky, tipy, triky a zkušenosti mezi vývojáři.

Používáte některý z nástrojů pro Continous Integration a dostáváte hromady mailů, které se vám snaží aktivně sdělit, že některý z buildů spadl/obživl/onemocněl? Máte v tom hokej? Čtete dál! Pokud CI nepoužíváte, styďte se!