continuous integration

S rostoucí poptávkou po agilních metodikách se rozmohlo i využívání sofistikovanějších nástrojů pro trackování stavu projektu. S některými z nástrojů jako je Jira, Team Foundation Server, Kanbanize či Trello se již dnes setkal asi každý z oblasti vývoje software a není pochyb o tom, že svou roli sledování stavu projektu plní na výbornou. Nicméně každý projekt potřebuje i další nástroje pro týmovou komunikaci či Continuous Integration a integrace těchto nástrojů dohromady v dnešní době není… tedy až doposud!

Používáte některý z nástrojů pro Continous Integration a dostáváte hromady mailů, které se vám snaží aktivně sdělit, že některý z buildů spadl/obživl/onemocněl? Máte v tom hokej? Čtete dál! Pokud CI nepoužíváte, styďte se!